En film som visar miljön på bruket, båda utomhus och inomhus.
  1. Startsida
  2. Besök
  3. Besök på egen hand

Besök på egen hand

Tumba bruksmuseum berättar om Sveriges sedelhistoria och om de människor som levt och arbetat på Tumba pappersbruk. I fyra hus finns utställningar om livet på bruket. Du är välkommen att besöka museet på egen hand och ladda gärna ner någon av våra kostnadsfria audioguider.

Utställningar och bruksområdet

På bruksområdet hittar du flera byggnader med olika användningsområden och karaktär. Varje hus presenterar en del av bruket, sedeltillverkningens ursprung och dess historia. Du kan också njuta av något att äta i Brukscaféet eller kanske köpa ett minne från ditt besök i museets butik.

Karta över bruksområdet och byggnaderna

Besök fyra familjevänliga hus (Oxhuset, Röda magasinet, Kölnan, Spruthuset).

Ladda ner karta och skriv ut

Karta för barn över brukets olika hus och aktiviteter.

Oxhuset

Oxhuset byggdes år 1825 som stall åt brukets oxar. I dag finns här bland annat museets entré, butik och Brukscaféet. På bottenplanet ryms också tillfälliga utställningar. På övervåningen skildras den svenska sedelhistorien från världens första banksedlar fram till dagens sedlar. Här kan du också följa Riksbankens utveckling från 1668 och framåt, och ta reda på hur du skiljer en äkta sedel från en falsk.

Utställningen i Oxhuset

Röda magasinet

Röda magasinet byggdes omkring år 1800 som kallförråd. På Tumba bruk tillverkade man papper av gamla utslitna kläder, lakan och andra trasor, det vill säga lump. Lumpen samlades in och fraktades hit med brukets egen båt. Det färdiga papperet skeppades sedan tillbaka och levererades till Riksbankens sedeltryckeri vid Skeppsbron i Gamla Stan.
Idag kan du följa papperets historia och i vår pappersverkstad finns det möjlighet att under vissa tider tillverka eget papper för hand.

Utställningen i Röda magasinet

Kölnan

Kölnan (av latinets culina det vill säga kök, namn på torkrum i bryggerier) är ett av brukets allra äldsta hus. Det byggdes år 1763 för bland annat torkning av mältat korn som användes vid beredning av öl. Här fanns också fyra små bostadsrum. Många hundra människor arbetade och bodde på bruket. De föddes, gick i skola, bildade familj och dog här. I utställningen får du möta några av människorna som levde här.

Utställningen i Kölnan

Spruthuset

Spruthuset som anlades 1926 är Botkyrka-Grödinges första brandstation. Här fanns utrymme för stegar, pytssprutor, motorsprutor, slangar, personlig utrustning, verktyg och så småningom även brandbilar. Vissa delar av brandskyddsutrustningen förvarades fortfarande runt om på området. Idag finns här en utställning som visar utvecklingen av brandskyddet vid bruket.

Utställningen i Spruthuset

Brukets trädgårdar

I slutet av 1800-talet fanns ungefär åttio odlingstäppor på brukets mark. Dessa har genom olika tider använts till både nytta och nöje. Idag finns det ett flertal trädgårdar kvar.

Utomhusutställning - trädgårdarna

En hand som håller i telefon där en audioguide spelas upp.
Foto: Jens Mohr, Tumba bruksmuseum/SHM.

Lyssna till museets historia

Audioguide till museets utställningar

Nyfiken på att ta reda på mer om Tumba bruksmuseums utställningar? Välkommen att lyssna på vår kostnadsfria audioguide. Förutom att lyssna till spår som hör till museets basutställningar finns även bonusspår om formgivningen av vår nuvarande sedelserie samt om historiska lekar och om hur det var att växa upp på 1930-talets Tumba bruk.

För att ta del av audioguiden gå in på webbadressen guide.tumbabruksmuseum.se

Bonusspår

Förutom att lyssna till spår som hör till museets basutställningar finns även bonusspår om formgivningen av vår nuvarande sedelserie samt om historiska lekar och om hur det var att växa upp på 1930-talets Tumba bruk.

Audioguide bruksområdets historia

Upptäck bruksområdet på egen hand med gratisappen “Upptäck historien” där du kan hitta fakta om brukets historia.

Appen är framtagen av Stockholms länsmuseum och finns att ladda ner till din smartphone från App Store och Google Play.