Kontakt

Adress Tumba bruksmuseum

Sven Palmes väg 2, 147 43 Tumba

Allmän information och bokning 

+46(0)08-5195 5346, info@tumbabruksmuseum.se

Om du har verksamhetsövergripande frågor:

Elin Ekeroth Kjellgren, enhetschef: +46(0)8-5195 5348, elin.kjellgren@shm.se

Kontakt pressfrågor och samarbeten

Susanne Samuelsson, pressansvarig och ansvarig för strategiska samarbeten och allianser,
+46(0)8-402 30 17, susanne.samuelsson@shm.se

Webbrelaterade frågor

Frågor och felrapportering rörande webbplatsen eller webbtillgänglighet mejla webb@tumbabruksmuseum.se.

Kontakt samlingar och arkiv

Richard Kjellgren, förste antikvarie, numismatik,
+46(0)8-519 553 14, richard.kjellgren@shm.se

Christina Tengnér, konservator, 
+46(0)8-519 556 84 christina.tengner@shm.se

Lån av föremål ur våra samlingar

Statens historiska museer bedriver en omfattande utlåningsverksamhet till utställningar vid museer och andra institutioner i Sverige och utomlands.

Så här gör du för att låna

Samlingsbesök

Vill du studera föremål som ingår i våra samlingar eller göra ett besök i våra samlingar? Du är välkommen att kontakta vår Samlings- och forskningsavdelning.

Ta reda på mer