Elever som sitter och lyssnar till en museipedagog.
Foto: Ola Myrin, Tumba bruksmuseum/SHM.

Skola

Tumba bruksmuseum erbjuder skolvisningar där vi berättar om hur det var att leva och arbeta på bruket, om sedlarnas historia och visar hur handpapperstillverkning går till. Skolvisningarna är anpassade för förskola till högskola samt till SFI-klasser.

Bokning för skolor i Botkyrka kommun

Om du är en skolklass i Botkyrka kommun så bokar du alla skolprogram via Botkyrkas kulturbokning.

Skolprogram digitalt och på plats

Vi tar emot skolvisningar både digitalt och fysiskt på plats i museet. Se vilka program vi erbjuder och hur du bokar:

barn vid odling håller morötter

Skolträdgården – pedagogiskt program

I en modern skolträdgård med historiska anor har vi skapat ett pedagogiskt program för lågstadiet, kopplat till utställningen Jordnära - självhushållare då och nu.

Under utställningstiden kommer vi ta emot tre klasser per säsong. Tillsammans med en museipedagog kommer eleverna att vara medskapare till odlingens olika moment. Skolprogrammet syftar till att bygga kunskap och engagemang hos eleverna och innehåller därför flera träffar varav två i klassrummet och två vid museet. Under 2025 släpper vi en digital lektion med allt material och våra erfarenheter från två odlingssäsonger samlade.

Dessa moment ingår i skolprogrammet:

  • Träffar i klassrummet och på museet
  • Praktiska sysslor ex förberedelse av jorden, sådd, skötsel, skörd
  • Jordens kretslopp näring och hjälpredor
  • Biologisk mångfald – besök vid bikuporna
  • Utvärdering med lärarna och elever

Är du intresserad av att anmäla din klass för 2024-säsongen? Mejla gärna oss på info@tumbabruksmuseum.se.

Besök museet på egen hand

Besök Tumba bruksmuseums utställningar tillsammans med dina elever. Kom ihåg att förboka ditt besök.

Ungdomar i Oxhuset på Tumbabruk.
Foto: Ola Myrin, Tumba bruksmuseum/SHM.

Kostnadsfritt digitalt lektionsmaterial

Tumba bruksmuseum är ett av 30 museer som har bidragit med kostnadsfritt digitalt lektionsmaterial. Genom sverigeshistoria.se kan Tumba bruksmuseum vara en resurs för skolor i hela landet.

Barn med läsplatta utforskar karta på undervisningsresursen Sveriges historia
Foto: Erik Lernestål/SHM.