Elever som lyssnar på en museipedagog.
Foto: Ola Myrin, Tumba bruksmuseum/SHM.
  1. Startsida
  2. Skola
  3. Högstadiet

Högstadiet

Vi erbjuder en digital visning för högstadiet om Riksbankens uppdrag, men också om världens första banksedel och om sedlar idag.

Program för högstadiet

Digitalt

Riksbankens historia och uppdrag

En visning där vi berättar om Riksbankens historia och uppdrag. Vi gör avstamp vid tiden för väldens första banksedel och fortsätter framåt till idag. Hur har uppdraget förändrats? Vi tittar även närmare på dagens sedelserie utifrån säkerhetsdetaljerna.

Ålder

Passar årskurs 7-9.

Plats

Visningen erbjuds endast digitalt via Teams.

Tidsåtgång

Papperslådan tar 60 minuter.

Antal deltagare

15 elever per grupp för skolvisningar på plats i museet. Två halvklasser kan gå parallella visningar. Vid digitala skolvisningar ges vissa i halvklass och andra i helklass.

Kopplat till läroplanen

Historia

Eleven visar kunskaper om händelser, aktörer och förändringsprocesser under olika tidsperioder samt om historiska begrepp. Eleven förresonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och av människors levnadsvillkor och handlingar i förfluten tid. Eleven för resonemang om kontinuitet och förändring utifrån några långa historiska linjer.

Eleven ställer frågor till historiska källor och för resonemang om vad källorna kan berätta om det förflutna samt om källornas relevans och trovärdighet.

Eleven för resonemang om hur historia kan brukas i olika sammanhang och för olika syften.

Hem- och konsumentkunskap

Eleven planerar och hanterar praktiska uppgifter som förekommer i ett hem genom att använda fungerande tillvägagångssätt. Eleven värderar på ett sätt hur arbetsprocessen har påverkat resultatets kvalitet.

Eleven beskriver på ett sätt faktorer och beslut som kan påverka privatekonomi och konsumtionsval.

Eleven värderar på ett sätt hur val och handlingar som förekommer i ett hem påverkar hälsa, ekonomi och miljö.

Svenska

Eleven samtalar om och diskuterar varierande ämnen på ett sätt som utvecklar samtalen och diskussionerna. Eleven framför åsikter medunderbyggda argument. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med struktur och innehåll ochanpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Svenska som andra språk

Eleven samtalar om och diskuterar varierande ämnen på ett sätt somutvecklar samtalen och diskussionerna. Eleven framför åsikter med underbyggda argument. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med struktur och innehåll och anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Elevens muntliga kommunikation kan i olika grad innehålla andraspråksdrag beroende på den innehållsliga och tankemässiga komplexiteten.

Boka program

Pris skolerbjudanden

Det kostar 600 kronor per visning. Kostnadsfria tillfällen finns.

Bokning för skolor i Botkyrka kommun

Om du är en skolklass i Botkyrka kommun så bokar du alla skolprogram via Botkyrkas kulturbokning.

Skicka bokningsförfrågan

Du kan välja mellan visningar som sker på plats på museet eller digital visning. Välj enbart en typ av visning.

Fyll gärna i en bokningsförfrågan. Du behöver fylla i allt som är markerat med *

    Uppgifter om skolan

    Jag har tagit del av Statens historiska museers policy för behandling av personuppgifter och samtycker till att mina kontaktuppgifter samlas in och sparas i enlighet med dataskyddsförordningen.