Gamla sedlar i en monter.
Foto: Erik Lernestål, Tumba bruksmuseum/SHM.
  1. Startsida
  2. Om oss
  3. Samlingar och forskning

Samlingar och forskning

Tumba bruksmuseums samlingar består av föremål och berättelser från en snart 300-årig historia. Här hittar du sedlar, formbindarverktyg, tryckplåtar, pressplattor med mera.

När bruket ställde om till fabrikstillverkat papper på 1930-talet samlade förvaltaren Karl Wallentin in de gamla verktygen. Föremålen placerades ursprungligen i ett rum i Klockhuset. När Tumba Bruksmuseum öppnade år 1968 hade ytterligare ett antal föremål sparats undan och magasinerats.

År 2001/2002 skänkte Sveriges Riksbank museisamlingarna till Kungl. Myntkabinettet (Statens Historiska Museer) som sedan 2005 driver det Tumba bruksmuseum. År 2001/2002 skänkte Sveriges Riksbank museisamlingarna till Kungl. Myntkabinettet (Statens Historiska Museer) som sedan 2005 driver det Tumba bruksmuseum.

År 2019 tog Tumba bruksmuseum emot en större gåva från sedeltillverkaren Crane AB innehållande pressplattor för vattenmärkestillverkning samt ett större antal vaxgravyrer. Därutöver har museet sedan 2005 mottagit ett mindre antal fotografier, brev och liknande föremål med anknytning till museets verksamhetsområde.

Sök i samlingarna

En del av vår samling är digitaliserad, och vi arbetar ständigt med att digitalisera och tillgängliggöra fler föremål i samlingen. Du kan söka bland de bilder och föremål som redan nu är digitaliserade i vår databas på nätet. All information och media i databasen är fri att använda.

Vi delar databas med de andra museerna som ingår i myndigheten Statens historiska museer. Därför hittar du föremål från Ekonomiska museet, Hallwylska museet, Historiska museet, Livrustkammaren, Skoklosters slott och Tumba bruksmuseum i databasen.

Börja söka i databasen

Föremålsbilder

De flesta bilder på föremål från samlingarna är licensierade med CC BY vilket innebär att de är fria att använda, under förutsättning att upphovsman och/eller Tumba bruksmuseum anges i samband med bildens publicering.

Har du har frågor om föremålsbilder, kan du mejla dina frågor till bilder@shm.se

Frågor kring samlingarna

Richard Kjellgren, förste antikvarie, är kontaktperson för museets samlingar och arkiv:
+46(0)8-519 553 14, richard.kjellgren@shm.se

Föremålslån

Statens historiska museer bedriver en omfattande utlåningsverksamhet till utställningar vid museer och andra institutioner i Sverige och utomlands.

Närbild på ett bankpapper

Forskning

Forskare, studerande och andra intresserade är välkomna att kontakta oss med frågor om forskningsprojekt, samlingar och bilder.

Tumba bruksmuseum arbetar med utgångspunkten att samarbeten främjar kunskapsutveckling. Mycket av vår verksamhet syftar till att producera ny kunskap kring kulturarvet. Tumba bruksmuseum är en del av myndigheten Statens historiska museer och all vår forskning samordnas av dess centrala forsknings- och utvecklingsenhet.

Närbild i ett laboratorium
Foto: Katarina Nimmervoll, SHM (CC BY).

Samlingsbloggen

En blogg om arbetet med samlingarna på Statens historiska museer. Här skrivs det om hur föremålen förvaltas, förebyggande konservering och konservatorernas arbete. Arbete inför utställningar, låneverksamhet, besiktningar och ibland också fördjupande texter om föremål samt den forskning som sker vid myndigheten. Helt enkelt vardagen på samlingsavdelningen.

Målningar, skulpturer, pappersformer och mynt svävar framför hyllor.
Bildmontage: Ola Myrin, Statens historiska museer.