En detaljbild av en trappa i vitt, rött och grönt.
Foto: Ola Myrin, Tumba bruksmuseum/SHM (CC BY).

Vad hände sedan?

I september 2016 beslöt Crane Currency för att bygga ytterligare ett sedeltryckeri på Malta utöver det som fanns i Tumba.

En av de mest förvirrande händelserna vad gäller verksamheten att tillverka sedelpapper och trycka sedlar i Tumba ägde rum med början i december 2017. Då kom nyheten att Crane Co (ett globalt bolag med verksamhet inom tillverkning av en lång rad högteknologiska industriprodukter) skrivit på ett köpeavtal där de förvärvar Crane Currency från riskkapitalbolaget Lindsay Goldberg, medlemmar i familjen Crane och övriga aktieägare för sammanlagt 800 miljoner US-dollar.

Ett av områdena som Crane Co redan var verksamma inom var tillverkning av teknisk apparatur inom betalningsområdet, som till exempel utrustning för sedel- och mynträkning. Trots namnlikheten på de båda bolagen fanns före uppköpet inget samband dem emellan. Försäljningen genomfördes och avslutades under 2018.

I maj 2018 beslöt Crane Currency att lägga ned sedeltryckeriet vid årsskiftet 2018/2019. Trots stora insatser för att öka effektiviteten befanns utsikterna att framgångsrikt konkurrera som små, och alla nya beställningar har därefter gått till tryckeriet på Malta.

För Sveriges Riksbank innebar detta att banken fick se sig om efter någon annan som kunde trycka svenska sedlar. Dessa måste nämligen tryckas antingen i norra eller mellersta Europa, och därmed var det aldrig något alternativ att låta trycka svenska sedlar på Malta. Upphandlingen att trycka svenska sedlar vanns av det brittiska bolaget De La Rue och kontraktet löper med förlängning fram till 2022.

Med början i beslutet att lägga ned tillverkningen av papper för den civila marknaden, och sedan beslutet att lägga ned sedeltryckeriet, kan man säga att verksamheten är tillbaka på samma ruta som i januari år 1759 då det första sedelpapperet godkändes.

Nu som då tillverkas endast sedelpapper i Tumba.