Skolpedagog visar elever ett elefantmönster som man kan göra ett pappersavtryck med.
Foto: Ola Myrin, Tumba bruksmuseum/SHM.
  1. Startsida
  2. Skola
  3. Mellanstadiet

Mellanstadiet

Hur levde egentligen människorna på Tumba bruk och hur går sedelpapperstillverkning till? Vi erbjuder visningar om sedlarnas historia och visar hur handpapperstillverkningen går till. Välj bland fem olika visningar för mellanstadieklasser, på plats i museet eller digitalt.

Program mellanstadiet

På platsDigitalt

Livet och arbetet på Tumba bruk

En visning om hur människor har levt och arbetat på sedelpappersbruket sedan år 1755 fram till idag. I dialog reflekterar vi kring brukssamhällets funktioner, jämställdhet och barnens liv på bruket.

Årskurs

Passar årskurs 4-6.

Plats

Erbjuds både digitalt via Teams och på plats i museet.

Tidsåtgång

Beräknad tidsåtgång är 45 minuter.

Antal deltagare

15 elever per grupp för skolvisningar på plats i museet. Två halvklasser kan gå parallella visningar. Vid digitala skolvisningar ges vissa i halvklass och andra i helklass.

Kopplat till läroplanen

Historia

Eleven visar kunskaper om händelser, aktörer och förändringsprocesser under olika tidsperioder samt om historiska begrepp. Eleven förresonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och av människors handlingar i förfluten tid. Eleven för också resonemang om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor under olika tidsperioder.

Eleven ställer frågor till historiska källor, beskriver vad som kan vara en historisk källa och ger exempel på vad källorna kan berätta om det förflutna.

Eleven ger exempel på hur historia kan brukas i sammanhang.

Samhällskunskap

Eleven visar kunskaper om demokrati och mänskliga rättigheter.

Eleven visarkunskaper om förhållanden och strukturer i samhället. Eleven beskriver samband inom olika samhällsstrukturer. Eleven förresonemang om hur människor kan påverka och påverkas av förhållanden och strukturer i samhället. Eleven för resonemang om samhällsfrågor utifrån kunskaper om förhållanden och strukturer i samhället. Eleven granskar information och åsikter som rör samhällsfrågor i olika källor med källkritiska argument.

Svenska

Eleven samtalar om bekanta ämnen på ett sätt som upprätthåller samtalen. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med inledning, innehåll och avslutning och anpassning till syfte och mottagare.

Svenska som andra språk

Eleven samtalar om bekanta ämnen på ett sätt som upprätthåller samtalen. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med inledning, innehåll och avslutning och anpassning till syfte och mottagare. Elevens muntliga kommunikation kan i olika grad innehålla andraspråksdrag beroende på den innehållsliga och tankemässiga komplexiteten.

Boka program

Elev får testa att göra eget papper.
Eleverna får testa att tillverka papper och göra ett handavtryck. Foto: Ola Myrin, Tumba bruksmuseum/SHM.
På plats

Händer i rörelse – avtryck i papper

Om papper som material i vardagen. Vi berättar om vad som är ett papper och om papperets livscykel samt tillverkar eget papper.

Ålder

Passar årskurs 4-6.

Plats

Visningen erbjuds endast på plats på museet.

Tidsåtgång

Beräknad tidsåtgång är 45 minuter.

Antal deltagare

15 elever per grupp för skolvisningar på plats i museet. Två halvklasser kan gå parallella visningar. Vid digitala skolvisningar ges vissa i halvklass och andra i helklass.

Kopplat till läroplanen

Bild

I bildarbetet använder eleven olika tekniker, verktyg och material på ett fungerande sätt.

Svenska

Eleven samtalar om bekanta ämnen på ett sätt som upprätthåller samtalen. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med inledning, innehåll och avslutning och anpassning till syfte och mottagare.

Svenska som andra språk

Eleven samtalar om bekanta ämnen på ett sätt som upprätthåller samtalen. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med inledning, innehåll och avslutning och anpassning till syfte och mottagare. Elevens muntliga kommunikation kan i olika grad innehålla andraspråksdrag beroende på den innehållsliga och tankemässiga komplexiteten.

Boka program

Digitalt

Vad är papper?

En interaktiv visning om papperets funktion och kvalité. Vad som gör att ett papper är just ett papper och vilka råmaterialen är och tillverkningens olika moment. Avslutningsvis tillverkar vi papper för hand.

Ålder

Passar årskurs 4-6.

Plats

Visningen erbjuds endast digitalt via Teams.

Tidsåtgång

Beräknad tidsåtgång är 45 minuter.

Antal deltagare

15 elever per grupp för skolvisningar på plats i museet. Två halvklasser kan gå parallella visningar. Vid digitala skolvisningar ges vissa i halvklass och andra i helklass.

Kopplat till läroplanen

Historia

Eleven visar kunskaper om händelser, aktörer och förändringsprocesser under olika tidsperioder samt om historiska begrepp. Eleven förresonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och av människors handlingar i förfluten tid. Eleven för också resonemang om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor under olika tidsperioder.

Eleven ställer frågor till historiska källor, beskriver vad som kan vara en historisk källa och ger exempel på vad källorna kan berätta om det förflutna.

Eleven ger exempel på hur historia kan brukas i sammanhang.

Bild

I bildarbetet använder eleven olika tekniker, verktyg och material på ett fungerande sätt.

Svenska

Eleven samtalar om bekanta ämnen på ett sätt som upprätthåller samtalen. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med inledning, innehåll och avslutning och anpassning till syfte och mottagare.

Svenska som andra språk

Eleven samtalar om bekanta ämnen på ett sätt som upprätthåller samtalen. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med inledning, innehåll och avslutning och anpassning till syfte och mottagare. Elevens muntliga kommunikation kan i olika grad innehålla andraspråksdrag beroende på den innehållsliga och tankemässiga komplexiteten.

Boka program

På platsDigitalt

Riksbankens historia och uppdrag

En visning där vi berättar om Riksbankens historia och uppdrag. Vi gör avstamp vid tiden för väldens första banksedel och fortsätter framåt till idag. Hur har uppdraget förändrats? Vi tittar även närmare på dagens sedelserie utifrån säkerhetsdetaljerna.

Ålder

Passar årskurs 4-6.

Plats

Visningen erbjuds på plats och digitalt via Teams.

Tidsåtgång

Papperslådan tar 60 minuter.

Antal deltagare

15 elever per grupp för skolvisningar på plats i museet. Två halvklasser kan gå parallella visningar. Vid digitala skolvisningar ges vissa i halvklass och andra i helklass.

Kopplat till läroplanen

Historia

Eleven visar kunskaper om händelser, aktörer och förändringsprocesser under olika tidsperioder samt om historiska begrepp. Eleven förresonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och av människors handlingar i förfluten tid. Eleven för också resonemang om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor under olika tidsperioder.

Eleven ställer frågor till historiska källor, beskriver vad som kan vara en historisk källa och ger exempel på vad källorna kan berätta om det förflutna.

Eleven ger exempel på hur historia kan brukas i sammanhang.

Hem- och konsumentkunskap

Eleven hanterar praktiska uppgifter som förekommer i ett hem genom att använda fungerande tillvägagångssätt. De ger exempel på olika sätt att spara och betala och beskriver på ett sätt vad som kan påverka konsumtionsval. Eleven värderar på ett sätt hur val och handlingar som förekommer i ett hem påverkar hälsa, ekonomi och miljö.

Svenska

Eleven samtalar om bekanta ämnen på ett sätt som upprätthåller samtalen. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med inledning, innehåll och avslutning och anpassning till syfte och mottagare.

Svenska som andra språk

Eleven samtalar om bekanta ämnen på ett sätt som upprätthåller samtalen. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med inledning, innehåll och avslutning och anpassning till syfte och mottagare. Elevens muntliga kommunikation kan i olika grad innehålla andraspråksdrag beroende på den innehållsliga och tankemässiga komplexiteten.

Boka program

Digitalt

Papperslådan

Kreativt arbete i skolan med handledning av museets pedagoger via Teams.

Ni får både två digitala visningar (en per halvklass) samt workshops i anslutning till respektive visning. Allt material levereras i förväg till er förpackat i en låda. Där hittar ni till exempel pappersform, pappersmassa, guskfiltar, namnlappar samt instruktioner för hantering. När papperna har torkat plockar ni ihop materialet och skickar enkelt tillbaka lådan med bifogad förbetald adresslapp.

Under visningen introducerar vi gruppen till papper som material, dess historia och visar hur tillverkningsprocessen går till. Detta gör vi digitalt på Teams. I workshopen gör ni eget papper på plats hos er genom att använda materialet i lådan som kommer till er några dagar i förväg. Vi finns fortsatt med er digitalt under workshopen för support i tillverkningens olika moment.

Tips!

För er som vill fördjupa er i papper som tema finns vår kompetensutveckling Pappersskolan för lärare. Hör av er så berättar vi mer.

Ålder

Passar årskurs 4-6.

Plats

Visningen erbjuds endast digitalt via Teams.

Tidsåtgång

Papperslådan tar 60 minuter.

Antal deltagare

15 elever per grupp för skolvisningar på plats i museet. Två halvklasser kan gå parallella visningar. Vid digitala skolvisningar ges vissa i halvklass och andra i helklass.

Kopplat till läroplanen

Bild

I bildarbetet använder eleven olika tekniker, verktyg och material på ett fungerande sätt.

Svenska

Eleven samtalar om bekanta ämnen på ett sätt som upprätthåller samtalen. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med inledning, innehåll och avslutning och anpassning till syfte och mottagare.

Svenska som andra språk

Eleven samtalar om bekanta ämnen på ett sätt som upprätthåller samtalen. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med inledning, innehåll och avslutning och anpassning till syfte och mottagare. Elevens muntliga kommunikation kan i olika grad innehålla andraspråksdrag beroende på den innehållsliga och tankemässiga komplexiteten.

Boka program

Dam i historiska kläder sitter vid ett fönster
Låt eleverna möta skolmostern och barnmorskan under en tidsresa på bruket (Skapande skola). Foto: Ola Myrin, Tumba bruksmuseum/SHM.
På museet

Skapande skola

Tidsresor för åk 3-5 i Botkyrka. Skicka gärna intresseanmälan för januari och februari 2024!

Följ med oss tillbaks i tiden. Barnen från Stockholms barnhus kommer till Tumba bruk och möter skolmostern och barnmorskan. Tiden är 1850 och på bruket tillverkas sedelpapper för fullt, men något har hänt. Under kafferasten blir det skvaller och skolmostern berättar om en helig gömma med brev från bröderna Mülder.

Ålder

Passar årskurs 3-5.

Plats

Erbjuds på plats på museet.

Datum

7 och 8 november 2023 (Notera att dessa datum gäller endast Botkyrka.)

Kostnad och bokning

Aktiviteten finansieras av Skapande skola och är därmed kostnadsfri. Boka via StudyAlong.

Pris skolerbjudanden

Det kostar 600 kronor per visning. För Papperslådan är priset 1500 kronor. I priset ingår två visning och workshop i halvklass och allt material som behövs.

Bokning för skolor i Botkyrka kommun

Om du är en skolklass i Botkyrka kommun så bokar du alla skolprogram via Botkyrkas kulturbokning.

Skicka bokningsförfrågan

Du kan välja mellan visningar som sker på plats på museet eller digital visning. Välj enbart en typ av visning.

Fyll gärna i en bokningsförfrågan. Du behöver fylla i allt som är markerat med *

      Uppgifter om skolan

      Jag har tagit del av Statens historiska museers policy för behandling av personuppgifter och samtycker till att mina kontaktuppgifter samlas in och sparas i enlighet med dataskyddsförordningen.