Tre barn som tittar bort från kameran och ler.
Foto: Erik Lernestål, Tumba bruksmuseum/SHM.
  1. Startsida
  2. Om oss
  3. Myndighetsuppdraget

Myndighetsuppdraget

Tumba bruksmuseum är ett av sju museer som ingår i myndigheten Statens historiska museer.

Statens historiska museers uppgift är att främja kunskapen och intresset för Sveriges historia samt att bevara och utveckla det kulturarv som myndigheten förvaltar. Verksamheten ska vara en angelägenhet för alla människor i samhället. 

I myndigheten ingår även museerna: 

Arkeologerna 

Inom myndigheten finns också uppdragsverksamheten Arkeologerna med kontor runt om i landet.  

Besök myndighetens webbplats shm.se