En bild på en vägg i utställningen med porträtt på flera som arbetade på bruket.
Foto: Ola Myrin, Tumba bruksmuseum/SHM (CC BY).
  1. Startsida
  2. Utställningar
  3. Livet på bruket

Livet på bruket

Bruket fylldes på med människor som arbetade för Riksbanken, antingen direkt med pappersproduktionen eller med allt annat som behövdes för att det lilla samhället skulle fungera. Avskildheten fick konsekvenser för arbetarnas liv, då de i stor utsträckning fick producera allt själva.

Vandra genom utställningens två plan och möt arbetarna och förvaltarna som fick Tumba bruk att gå runt. Läs lönelapparna, besök Skolmosterns lägenhet och sätt dig i skolbänken. Få reda på hur ofta arbetarna badade och vad de åt en vanlig arbetsdag. Här har människor levt och verkat i flera generationer.

Sovrumsinteriör från utställningen Livet på bruket.
Foto: Ola Myrin, Tumba bruksmuseum/SHM (CC BY).

Undervisningen på bruket

I huset fanns också fyra bostadsrum. Mellan 1837 och 1864 bodde bland annat Carolina Öman i huset. Hon hade ansvar för undervisningen i läsning för brukets yngsta barn i sin lilla kammare. Den lilla skolan kom skämtsamt att kallas Carolinska institutet.

Skolbänkar i trä
Foto: Ola Myrin, Tumba bruksmuseum/SHM (CC BY).

Vid mitten av 1900-talet var byggnaden i sådant skick att ledningen ville riva den. Efter besök av representanter från antikvariska myndigheter sattes dock stopp för sådana tankar, byggnaden var trots allt en av de äldsta inom bruksområdet. Nedre våningen kom i stället att inrättas som tvättstuga och målarverkstad, och brukets ungdomar kunde använda övre våningen till fritidsaktiviteter som boxning och bordtennis.

Pedagog berättar om skolan på Tumba bruk

Film: Jens Mohr, Tumba bruksmuseum/SHM.

Tillgängligheten i Kölnan

Kölnan är det av våra hus som inte är tillgänglighetsanpassat. De dubbla entrédörrarna är trånga och otympliga, samt att man måste gå ner för en kort trapp för att komma till dörren. Väl inne i huset finns det utställning på båda planen. Nedervåningen är lätt att röra sig på men övervåningen nås endast med en smal och brant trapp. Huset har en toalett, men denna är inte funktionsanpassad och har ej skötbord.

Huset Kölnan, ett gult tvåvåningshus med rött tegeltak.
Foto: Ola Myrin, Tumba bruksmuseum/SHM (CC BY).

Du kanske även vill besöka