Utställningsmontrar i utställningen Sveriges sedelhistoria i Oxhuset.
Foto: Erik Lernestål, Tumba bruksmuseum/SHM (CC BY).
  1. Startsida
  2. Utställningar
  3. Sveriges sedelhistoria

Sveriges sedelhistoria

Utställningen berättar om den svenska sedelhistorien, från världens första banksedlar fram till dagens sedlar.

Det var år 1661 som den privata banken Stockholm Banco började ersätta mynt med sedlar, vilket resulterade både i Sveriges första sedlar och världens första banksedlar. Stockholm Bancos historia blev dock kort. År 1668 bildades i stället Riksens ständers bank, den nuvarande Riksbanken.

I början av 1800-talet lät Riksbanken utöka bruksområdet och bygga nya hus. Det var en modernisering av det drygt femtioåriga pappersbruket. Utökningen innebar även fler arbetare, vilket i sin tur nödvändiggjorde fler och modernare bostäder.

En monter i utställningen som visar gamla sedlar.
Foto: Ola Myrin, Tumba bruksmuseum/SHM (CC BY).

En av de nya byggnader som restes på 1820-talet var det så kallade Oxhuset. Det var ett stall och vagnslider. Transporterna av lump och annan materiel krävde stadiga oxar och vagnar. Åtminstone periodvis har det stått en likvagn i lidret. Större bruk och gårdar hade alltid en likvagn eller en vagn för det ändamålet, precis som de hade en likbod eller särskild plats för att förvara döda.

Oxhuset ritades av arkitekten Christoffer Gjörwell som också stod för ritningarna till pappersbrukets största byggnad, Stenhuset. Anders Almberg var byggmästare för Tumba bruk och ledde byggnationen. De egentliga byggarbetarna var torpare och drängar från bruket.

Då Kungl. Myntkabinettet övertog driften av bruksmuseet 2004 fanns det en stark önskan att öka utställningsytorna och få på plats en bättre entréfunktion och ett café. Under senare delen av 1900-talet fungerade Oxhuset som hemvist för de entreprenörer som var verksamma vid bruket. På övre plan fanns det förutom fikarum en mindre träverkstad med bland annat planhyvel och bandsåg.

Vandra genom utställningen och läs på om orsakerna till införandet och avskaffandet av Riksbankens sedelförbud. Se hur sedlarnas färg och form har förändrats i och med nya tekniker i papper och tryck. Följ också säkerhetsdetaljernas utveckling i den ständiga kampen mot förfalskarna.

En monter med en banksedel från 1958.
Foto: Erik Lernestål, Tumba bruksmuseum/SHM (CC BY).

Tillgänglighet i utställningen

Utställningen visas i Oxhuset som är museets huvudbyggnad med entré, butik och Brukscaféet. Oxhuset har två toaletter varav en är funktionsanpassad, samt har skötbord. Utställningen har sin lokal på övre plan dit det finns både trappa och hiss. Utställningen går att besöka med både barnvagn och rullstol.

Exteriör på Oxhuset som är ett gult hus.
Oxhuset. Foto: Tumba bruksmuseum/SHM (CC BY).

Du kanske även vill besöka