Fotografen har stått i ett vindsutrymme och tagit en bild över stora hallen i Riksbanken, med långa trädiskar där personalen sitter. Några kunder står framför diskarna.
Riksbankens kontor, 1960-tal. Foto: Ekonomiska museet/SHM (CC BY).
  1. Startsida
  2. Utställningar
  3. Tidigare utställningar
  4. Tidigare utställning Riksbanken 350 år

Utställningen visades till mars 2019

Riksbanken 350 år

En tillfällig jubileumsutställning som berättade om Riksbankens 350-åriga historia – från sedelförbud till minusränta.

År 2018 fyllde världens äldsta centralbank, Sveriges riksbank, 350 år. I utställningen kunde man lära sig mer om Riksbankens roll i olika tider och hur Riksbanken har påverkat och påverkats av olika ekonomiska och politiska händelser. Utställningen var samtidigt en berättelse om Sveriges samhällsutveckling.

En detalj av en utställningsvägg med text och foton.
En detalj av utställningen. Foto: Tumba bruksmuseum/SHM (CC BY).