Barn som tittar tillsammans i en utställning
Foto: Erik Lernestål, Tumba bruksmuseum/SHM (CC BY).
  1. Startsida
  2. Utställningar
  3. Tidigare utställningar
  4. Tidigare utställning Pengalabbet

Visades april – november 2019

Pengalabbet

En interaktiv utställning om vardagsekonomi för barn och unga.

Ekonomi finns överallt runt omkring oss, även om vi inte alltid tänker på det. I Pengalabbet kunde besökaren på ett interaktivt och kreativt sätt utforska privatekonomins värld.

På ett lekfullt sätt fick barn och unga en ökad medvetenhet om hur ekonomiska medel används i samhället, och förståelse för att hushållens ekonomiska förutsättningar varierar. Genom värderingsövningar och uppgifter fick barnen ta ställning i ekonomiska frågor och lära sig ekonomiska begrepp som ränta, försäkring, skatt, lån och sparande.

Två barn som tittar ner i en korg med papperslappar.
Foto: Ola Myrin, Tumba bruksmuseum/SHM.

Visades på flera museer

Utställningen visades 2016 - 2017 på Kungliga Myntkabinettet och åkte sedan på turné och visades i Motala mellan september 2017 och maj 2018, i Halmstad mellan september 2018 och mars 2019, och på Tumba bruksmuseum i Botkyrka kommun mellan april och november 2019.

Utställningen var ett samarbete med:

Utställningen var ett samarbete med sparekonomerna Claes Hemberg och Johanna Kull.

Från utställning till app

Pengalabbet togs även fram som ett gratis webbaserat spel där barn och elever kan lära sig mer om vardagsekonomi. Spelet går ut på att hantera och ta ansvar för en månadslön. Får du pengarna att räcka till mat och kläder innan spelet är slut? Appen har utvecklats i ett samarbete mellan Kungliga Myntkabinettet och Finansinspektionen.

Besök Pengalabbet.se