Keramikskapelser: ett djur och en kvinna med bred kjol
Foto: Tumba bruksmuseum.

Keramik

En utställning i samarbete med Hallunda dagliga verksamhet. Visades 24 februari - 16 april 2023.

Sedan 2020 har keramikgruppen arbetat med fokus på konsthistorien. Inspirationen har kommit från uttryck och former genom tiderna som sedan har tolkats keramiskt. Lerans uråldriga historia med samma egenskaper som idag ger en taktil upplevelse och skapar närvaro och dynamik, en länk mellan då och nu.

Under arbetets gång har gruppen lärt känna olika fascinerande historiska karaktärer som kommit att avporträtteras, ibland ur fantasin och ibland med förlagor. Deltagarnas konstnärliga särdrag och estetik har tydligt utmejslat de alster som finns utställda.

Tillgänglighet i utställningen

Utställningen visas i Oxhuset som är museets huvudbyggnad med entré, butik och Brukscaféet. Oxhuset har två toaletter varav en är funktionsanpassad, samt har skötbord. Utställningen har sin lokal på övre plan dit det finns både trappa och hiss. Utställningen går att besöka med både barnvagn och rullstol.

Exteriör på Oxhuset som är ett gult hus.
Oxhuset. Foto: Tumba bruksmuseum/SHM (CC BY).

Du kanske även är intresserad av