1. Startsida
  2. Sommarutställningen Lek nu som förr öppnar 5 juni 2015

Sommarutställningen Lek nu som förr öppnar 5 juni 2015

Årets sommarutställning är en installation i brukets park skapad av barn och .

Tillsammans med drygt 300 barn i Botkyrka har Tumba Bruksmuseum skapat en utomhusinstallation om lek. Barnen har i workshops provat lekar från förr och fått kännedom om hur barnen på bruket levde. Syftet har varit att få barnen att känna samhörighet med tidigare generationer i Botkyrka för att på så vis knyta an till sin lokala historia.

Utställningen består av geometriska figurer med historiska lekbeskrivningar blandade med barnens reflektioner, fotografier och tecknade bilder. Besökaren kan genom dessa leka vidare på egen hand. Genom ljudspår berättar Anders Anzelius om lekarna under sin uppväxt på 30-talets Tumba bruk och de medskapande barnen om sina upplevelser av leken.