Tumba Bruksmuseum
Tumba Bruksmuseum

Tåget till Tumba

När järnvägen byggs mellan Stockholm och Göteborg år 1860 kommer tåget till Tumba. En viktig orsak till att just Tumba får en station är att Riksbankens pappersbruk behöver bra förbindelser med huvudstaden.

Tåget till Tumba
Tumba station c Botkyrka hembygdsgille

Nu kan man resa till Stockholm på 45 minuter. Med häst och vagn tar det 2-3 timmar. Det går två tåg om dagen i vardera riktningen.

Nu blir plötsligt Tumba socknens centrum. Det är liv och rörelse kring stationen. Gods lastas av och på. Resenärer blandas med nyfikna som vill se när tåget kommer med sitt bolmande ånglok.

Tumba samhälle växer snabbt. På 1920-talet finns affärer och hantverkare i nästan vartenda hus längs med gatorna. Här finns bland annat brädgård, järnhandel, sybehörsaffär, bryggeri, diversehandel, mejeri, telegrafstation, post, bank, biograf, Folkets hus, läkare, apotek, kötthandlare, trädgårdsmästare och inte mindre än åtta bagerier och kaféer!

 

Tumba Bruks historia - inledning Tumba bruks historia
   Tumba Bruks historia - 1700tal 1700-tal
   Tumba Bruks historia - 1800tal 1800-tal
   Tumba Bruks historia - 1900tal 1900-tal
   Tumba Bruks historia - 2000tal 2000-tal
   Tumba samhälle Tåget till Tumba
   Brukssamhälle Brukssamhälle
pappersskolan Pappersskolan
Bruka en bruksmiljö Bruka en bruksmiljö
Barnen på bruket Barnen på bruket

Lärarhandledning Lärarhandledning
pdfer PDF
litteraturtips Läs mer