Tumba Bruksmuseum
Tumba Bruksmuseum

Ordlista

Bykning
Äldre ord för tvättning. Lumpen tvättas med vatten och kemikalier för att få bort färg och orenheter.

Däckel
Ram som hör till formen. Den hjälper till att hålla pappersmassan på plats och att begränsa papperets storlek.

Filt
Våt yllefilt på vilken det formade papperet trycks av.

Form
Träram med en finmaskig metallduk där pappersmassan fångas upp och överskottsvatten rinner igenom.

Formare
Yrkesbenämning på person som formar pappersarket.

Formning
Pappersmassan fångas upp i en form och formas till ett pappersark.

Glättning
Papperet glättas, dvs. gnids till en jämn yta. Förr skedde detta med hjälp av polerade stenar eller borstar.

Guskare
Yrkesbenämning på person som trycker av det våta pappersarket på filten.

Guskbräda
En bräda med välvd översida som gör det lättare att trycka av pappersarket.

Guskning
När pappersarket trycks av från formen kallas detta guskning. Detta sker på en fuktig yllefilt som i sin tur ligger på en guskbräda.

Holländare
Maskin för malning av pappersmassa. Textilierna slits sönder av roterande knivar till önskad fiberstorlek. Namnet kommer av att maskinen är en holländsk uppfinning.

Hängning
Arken torkas hängande på stänger.

Kallpressning
De torra pappersarken pressas för att bli släta.

Kyp
Ett kar med pappersmassa för formning av pappersark.

Kyplag
Ett arbetslag som jobbar kring en kyp. Kyplaget består av en formare, en guskare och en läggpojke.

Limning
För att inte bläcket skall flyta ut när man skriver på det färdiga papperet tillsätts lite lim i pappersmassan.

Lump
Begagnad textil, till exempel kläder, postsäckar eller annat, som användes till pappersmassa. Linne eller bomull var bäst att göra papper av.

Lumpsortering
Lumpen sorterades efter färg och olika fibermaterial. Knappar och andra hårda klädesdetaljer togs bort.

Läggpojke
Yrkesbenämning på person som efter pressning skiljer arken från filtarna som sedan går tillbaka till guskaren.

Malning
Lumpen mals efter skärning och bykning i en s.k. Holländare till pappersmassa.

Post
En hög av filtar och papper som innehåller 150-200 ark kallas för post.

Pressning
Vattnet pressas ur de våta pappersarken med hjälp av en papperspress.

Skiljning
När pappersarken pressats lossas (skiljs) de försiktigt från filtarna.

Skärning
Lumpen skärs genom att delas i småbitar.

Svängbalja
Kar för tvättning av filtar.

Torkning
Pappersarken hängs på torkkäppar för att torka.

Vattenmärke
Märke eller mönster i papperet som bara kan ses om papperet genomlyses.

 

Tumba bruks historia Tumba Bruks historia
pappersskolan Pappersskolan
   Pappersskolan Papper
   Pappershistoria Pappershistoria
   Papperstillverkning Papperstillverkning
   ordlista Ordlista
   eget papper Gör eget papper
   sedlar Sedlar
   bildgalleri Bildgalleri
Bruka en bruksmiljö Bruka en bruksmiljö
Barnen på bruket Barnen på bruket

Lärarhandledning Lärarhandledning
pdfer PDF
litteraturtips Läs mer
ordlista Ordlista (SFI)