Tumba Bruksmuseum
Tumba Bruksmuseum

Husen

Många av husen har spännande namn. Vad är till exempel en Kölna och ett spruthus? Här kan du bland annat läsa om varför de heter så och se bilder av dem.

Lumphuset Lumphuset
spruthuset Spruthuset
sjövillorna Sjövillorna
paviljongen Paviljongen
Klockhuset Klockhuset
Förvaltarbostaden Förvaltarbostaden
Stora Stenhuset Stora stenhuset
Kölnan Kölnan
Oxhuset Oxhuset
Spannmålsmagasinet Spannmålsmagasinet
Röda magasinet Röda magasinet
Vaktkuren Vaktkuren

Tumba Bruksmuseum

 

Tumba bruks historia Tumba Bruks historia
pappersskolan Pappersskolan
Bruka en bruksmiljö Bruka en bruksmiljö
   Kartor Kartor
   Ritningar Ritningar
   Husen Husen
   Bildgalleri Bildgalleri
Barnen på bruket Barnen på bruket

Lärarhandledning Lärarhandledning
pdfer PDF
litteraturtips Läs mer
ordlista Ordlista (SFI)