Tumba Bruksmuseum
Tumba Bruksmuseum

Fritid

Under 1700- och 1800-talen har barnen inte så mycket fritid. Det dröjer ända fram till 1900-talet innan barnen får vara barn.

Det finns inte många skrivna berättelser från 1700- och 1800-talen som handlar om barnens fritid på bruket. Men förvaltarsonen Herman Sätherberg skriver ner sina levnadsminnen 1894. Där beskriver han bland annat sin barndom på bruket under början av 1800-talet. Herman Sätherberg Herman Sätherberg

Det man vet är att det finns en skridskoklubb på 1890-talet och att några ungdomar bildar Tumba idrottsklubb 1908. Senare bildas också Tumba bruks idrottsförening, där man kan spela fotboll och ishockey, utöva friidrott och orientera.

På 1900-talet får barnen så småningom mer tid att vara barn och det visar sig också i deras egna berättelser. Någon gång i slutet av 1920-talet får eleverna i klass 6 en uppgift av sin lärare. De ska beskriva vad de gör en lördagseftermiddag. Här kan du läsa två berättelser.
Elevuppsatser Elevuppsatser

Vad kunde man använda sin veckopeng till på 1920-talet? Det är förstås inte säkert att alla barn fick veckopeng men det gick också att tjäna pengar genom att till exempel gå ärenden. Några elever får i uppgift att öva sig på att föra kassabok. Här kan du se vad saker och ting kostade då.
Kassabok Kassabok

 

Tumba bruks historia Tumba Bruks historia
pappersskolan Pappersskolan
Bruka en bruksmiljö Bruka en bruksmiljö
Barnen på bruket Barnen på bruket
   arbete Arbete
   skola Skola
   fritid Fritid
   bildgalleri Bildgalleri

Lärarhandledning Lärarhandledning
pdfer PDF
litteraturtips Läs mer
ordlista Ordlista (SFI)

 

Födelsedagskalas vid Tumba Bruk 1919