Tumba Bruksmuseum
Tumba Bruksmuseum

Tumba bruk under 2000-talet

Våra svenska sedlar tillverkas fortfarande i Tumba liksom en del andra länders sedlar.

År 2001 säljer Sveriges Riksbank Tumba bruk med papperstillverkning och sedeltryckeri till det amerikanska företaget Crane AB. Våra svenska sedlar trycks fortfarande här. Själva bruksmiljön, husen och marken ägs av svenska staten.

Ungefär samtidigt med försäljningen av pappersbruket börjar planeringen för ett nytt, moderniserat, museum över brukets långa och spännande historia.

Bruksmiljö
 
Tumba Bruksmuseum invigdes sommaren 2005, precis lagom till brukets 250-årsjubileum.

 

Tumba Bruks historia - inledning Tumba bruks historia
   Tumba Bruks historia - 1700tal 1700-tal
   Tumba Bruks historia - 1800tal 1800-tal
   Tumba Bruks historia - 1900tal 1900-tal
   Tumba Bruks historia - 2000tal 2000-tal
   Tåget till Tumba Tåget till Tumba
   Brukssamhälle Brukssamhälle
pappersskolan Pappersskolan
Bruka en bruksmiljö Bruka en bruksmiljö
Barnen på bruket Barnen på bruket

Lärarhandledning Lärarhandledning
pdfer PDF
litteraturtips Läs mer
ordlista Ordlista (SFI)

 

Pappersmästare Gunnar Ståhl
Pappersmästare
Gunnar Ståhl