Logotyp - Tumba Bruksmuseum

Museets organisation

Tumba Bruksmuseum drivs av Kungl. Myntkabinettet som ingår i myndigheten Statens Historiska Museer.

I samband med att Sveriges riksbank (Riksbanken) sålde Tumba Bruk till Crane&Co skänkte Riksbanken de historiska föremålen till Kungl. Myntkabinettet. Mark och byggnader i området, bl a de som museet drivs i, skänktes av Riksbanken till Statens fastighetsverk. Riksbanken har bekostat ombyggand av lokalern för museet och för uppbyggnad av basutställningen.

Stiftelsen Tumba bruk

Stiftelsen Tumba bruk har till uppgift att finansiera driften av Tumba bruksmuseum. Riksbanken har bildat Stiftelsen Tumba Bruk och skjutit till stiftelsens grundkapital.

 

Museichef
Eva Ramberg
08-5195 5310
 
Verksamhetsansvarig
Elin Ekeroth Kjellgren
08-5195 5348

1:e antikvarie/>
Richard Kjellgren
08-5195 5314

Bokningar och förfrågningar

08-5195 5346